โรคมือ เท้า ปาก จากเชื้อเอนเทอโรไวรัส 71 เป็นอย่างไร

โรคมือ เท้า ปาก หรือที่เรียกว่า Hand-foot-and-mouth disease เป็นโรคติดเชื้อไวรัสชนิดเฉียบพลัน เกิดตุ่มน้ำใสขึ้นที่ปาก มือ เท้า ก้น และบริเวณอวัยวะเพศ

ไวรัสตับอักเสบ เอ (Hepatitis A)

โรคที่มีการอักเสบของตับจากการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบชนิดเอ (HAV) ซึ่งสามารถติดต่อกันได้ผ่านการรับประทานอาหารและน้ำดื่มที่ปนเปื้อนเชื้อ การสัมผัสกับสิ่งสกปรกและอุจจาระที่ปนเปื้อนเชื้อ

โนโรไวรัส (Norovirus) ตัวการท้องเสียระบาดในเจ้าตัวเล็ก

อาการติดเชื้อท้องเสียที่ระบาดกันมากในเด็กตลอดทั้งปี โดยเฉพาะช่วงหน้าหนาวที่ทำให้คุณพ่อคุณแม่หลายคนกังวลใจนั้น อาจไม่ได้มาจากเชื้อแบคทีเรีย

Klebsiella Pneumoniae

Klebsiella pneumoniae คือเชื้อแบคทีเรียที่ปกติจะอาศัยในลำไส้มนุษย์ และไม่ก่อให้เกิดโรค แต่หากเชื้อนี้แพร่ไปอยู่ในตำแหน่งอื่นๆในร่างกาย ก็จะสามารถทำให้เกิดโรคต่างๆขึ้นได้

Bacillus / บาซิลลัส

Bacillus คือ แบคทีเรีย (bacteria) รูปร่างเป็นท่อน (rod shape) ย้อมติดสีแกรมบวก (Gram positive bacteria) อยู่ในวงศ์ Bacillaceae ซึ่งอยู่ในวงศ์เดียวกับ Clostridium และ Desulfotomaculum

โรคลิสเทริโอซิส

หรือบางคนออกเสียงเป็น ลิสเทอริโอซิส (Listeriosis) หรือเรียกอีกชื่อว่า โรคลิสทีเรีย/ลิสเทเรีย (Listeria) เป็นโรคเกิดจากการติดเชื้อแบคทีเรียในสกุล (Genus) ลิสทีเรีย (Listeria)

Salmonella 

เป็นแบคทีเรียแกรมลบรูปท่อนไม่สร้างสปอร์ที่เป็นสาเหตุของอาหารเป็นพิษที่พบได้บ่อยที่สุด และจำนวนแบคทีเรียชนิดนี้ในอาหารเพียงเล็กน้อยทำให้เกิดอาการเจ็บป่วยได้

การติดเชื้อ Staph

มีคนทั่วโลกหลายล้านคนที่มีเชื้อ Staphylococcus Aureus อยู่ในร่างกาย แต่คนส่วนมากไม่ได้รับผลกระทบจากการมีเชื้อ การติดเชื้อ Staph เกิดจากการติดเชื้อแบคทีเรีย Staphylococcus

การติดเชื้ออีโคไล

หากแบคทีเรียเข้าไปอยู่ในทางเดินปัสสาวะก็จะทำให้เกิดการติดเชื้อในทางเดินปัสสาวะ โดยตามรายงานของวารสารโรคระบาดติดเชื้อ(journal Emerging Infectious Diseases)ในปี 2012